Roner LithuaniaRoner RussianRoner Facebook
UAB RONER tillhör RONER företagsgrupp. UAB RONER säljer kvalitativa byggmaterial med lång livsläng. Vi erbjuder omfattande service och support. Våra produkter säljs i Lettland, Estland, Sverige, Norge, Ryssland och Ukraina. Vi utför också alla byggarbeten i Sverige och Norge. Vi hjälper dig med att välja byggnadsmaterial, göra detaljerad kostnadsberäkning, vi erbjuder högt arbetskvalitet och garantier. Företaget har alla nödvändiga certifikat för arbetet i Sverige och Norge. Byggmaterial förpackas och levereras till byggnadsarbetsplats. Vi skrädddarsyr byggteamet efter ditt projektbehov. Du behöver bara ha en projektide. Profesionella och kompetenta specialister kommer att minska ditt huvudvärk under byggnadsprocessen. Vi kommer att lösa alla problem för att vi vet hur man gör. . Det är inte svårt att bygga när man har bra humör och rätt partner vid sidan om. Alla besvärliga problem har en lösning. Låt oss ge er förslag. Tack för förtroendet! Lycka till.